Usnesení ze dne 11. 11. 2010

Usnesení
1. zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, konaného dne 11.11.2010
Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů

 

I . Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) složení slibu 7 členů zastupitelstva obce dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


II. Zastupitelstvo obce určuje
a) ověřovatele zápisu p. Rudolfa Tomáše
b) zapisovatelku p. Libuši Petrovickou
c) podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněný


III. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov
b) zvolení jednoho místostarostu
c) provedení volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
d) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle návrhu


IV. Zastupitelstvo obce volí

  1. starostou obce Heřmanov p. Františka Davida
  2. místostarostou obce Heřmanov p. Elišku Kratěnovou
  3. předsedu finančního výboru p. Tomáše Rudolfa
  4. předsedu kontrolního výboru p. Michala Košinu
  5. členy finančního výboru p. Bc Gabrielu Švandrlíkovou a p. Josefa Váňu
  6. členy kontrolního výboru p. Josefa Kučeru a p. Tomáše Rudolfa

 

František David    starosta obce

Eliška Kratěnová    místostarosta obce

 

 usneseni 01.pdf (125,3 kB)