Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

 • Usnesení ze dne 1.11.2015

 • Usnesení ze dne 19.11.2015

   Zastupitelstvo obce Heřmanov : 1/ bere na vědomí : a/   zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka b   zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  17.9.2015 do 19.11. 2015 c/  přijetí finančního příspěvku od poskytovatele KÚÚK na zpracování LHP Heřmanov...

 • Usnesení ze dne 17.9.2015

                                         Výpis z USNESENÍ z   4. veřejného  zasedání...

 • Usnesení ze dne 16.7.2015

  Výpis z Usnesení z  3. veřejného  zasedání  ZO Heřmanov  dne 16.7. 2015 Zastupitelstvo obce Heřmanov: l.  b e r e  n a  v ě d o m í a)  zprávu předsedy kontrolního výboru b)  zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  28.4.2015 do...

 • Usnesení ze dne 28.4.2015

  Výpis z U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání ZO Heřmanov dne 28.4.2015   Zastupitelstvo obce Heřmanov :   1. bere na vědomí: a) zprávu předsedy kontrolního výboru b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 27.2.2015 do 28.4. 2015 c) podpis smlouvy o provedení...

 • Usnesení ze dne 26.2.2015

  Výpis z U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZO dne 26.2.2015   Zastupitelstvo obce Heřmanov   1. b e r e n a v ě d o m í:   a/ zprávu předsedy kontrolního výboru b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 18.12.2014 do 26.2. 2015   2. schvaluje a/...

 • Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 18.12.2014

  dne  18.12. 2014 od 18.00 hod: Zastupitelstvo obce Heřmanov 1. bere na vědomí : a/ zprávu předsedy kontrolního výboru pana Martina Vepřeka b/ zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od  26.11.2014 do 18.12.2014   2. schvaluje: a/  program  zasedání b/  rozpočtové...

 • Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání dne 6.11.2014

  Výpis  z  USNESENÍ z ustavujícího  veřejného  zasedání ZO dne 6.11. 2014 od 18.00 hod Zastupitelstvo obce Heřmanov 1. s ch v a l u j e : a/  program  ustavujícího zasedání b/  zvolení jednoho místostarosty d/  veřejné hlasování volby starosty a...

 • Usnesení z IV. veřejného zasedání ZO ze dne 11.9. 2014

    U S N E S E N Í z 4. veřejného  zasedání ZO dne 11.9. 2014 od 18.00 hod Zastupitelstvo obce Heřmanov 1. b e r e   n a   v ě d o m í  : a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3. 2014 do 3.7....

 • Usnesení z III. veřejného zasedání ZO dne 3. 7. 2014

  VÝPIS USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEŘMANOV KONANÉHO DNE 3. 7. 2014 V POHOSTINSTVÍ FOJTOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE HEŘMANOV  1. bere na vědomí  a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka  b) zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 14.3.2014 do 3.7.2014 c)...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode