Elektronická podatelna

Elektronická podatelna obce Heřmanov je zřízena na adrese podatelna@hermanov.cz
Na tuto adresu je možné zasílat pouze podání opatřená elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA.
Potvrzení o přijetí podání bude zasláno na e-mailovou adresu podatele nejpozději následující pracovní den po přijetí.

 • Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 5 MB
 • Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.odt, *.ods  (soubory softwarového produktu OpenOffice)
  • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
    
 • Adresa umístění elektronické podatelny

         Obec Heřmanov
         Heřmanov 13
         405 02  Děčín 2
   
 • Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
  Pondělí 07:00-17:00 
  Středa 07:00-17:00

 • Seznam povolených typů nosičů dat
  • disketa 1.44 MB  (3,5 palce)
  • CD se souborovým systémem ISO9660
    
 • Související dokumenty

  Abeceda elektronického podpisu
  Nařízení vlády ze dne 25.srpna 2004