Elektronická podatelna

Elektronická podatelna obce Heřmanov je zřízena na adrese info@hermanov.cz
Na tuto adresu je možné zasílat pouze podání opatřená elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA.
Potvrzení o přijetí podání bude zasláno na e-mailovou adresu podatele nejpozději následující pracovní den po přijetí.

 • Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 5 MB
 • Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
  • formát *.TXT (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.odt, *.ods  (soubory softwarového produktu OpenOffice)
  • formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
    
 • Adresa umístění elektronické podatelny

         Obec Heřmanov
         Heřmanov 13
         405 02  Děčín 2
   
 • Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
  Pondělí 07:00-17:00 
  Středa 07:00-17:00
 • Seznam povolených typů nosičů dat
 • disketa 1.44 MB  (3,5 palce)
 • CD se souborovým systémem ISO9660
   
 • Související dokumenty

  Abeceda elektronického podpisu
  Nařízení vlády ze dne 25.srpna 2004

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode