Zákon č.106/99 Sb., 61/206 Sb.

1. Název Obec Heřmanov
2. Důvod a způsob založení: obec, zákon č. 128/2000Sb., o obcích
3. Organizační struktura: Zastupitelstvo
4. Kontaktní spojení: Obecní úřad
5. Případné platby můžete uhradit: na pokladně obecního úřadu:
Po, St 7-11.30; 13-15.30 hod

bankovním převodem na účet:
6625431/100 (Komerční banka)
6. IČ: 00261327
7. DIČ: CZ-00261327; obec není plátce DPH
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz Vyhlášky a usnesení
9. Žádosti o informace: Co můžete žádat?
10. Příjem žádostí a dalších podání: Příjem žádostí a dalších podání
Jak se poskytují informace?
11. Opravné prostředky: Opravné prostředky
12. Formuláře: Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: viz portál veřejné správy
14.1 Nejdůležitější předpisy: (bude doplněno)  
14.2 Vydané právní předpisy viz Vyhlášky a usnesení
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník poplatků
15.2
Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí informací
 
16. Licenční smlouvy  
17. Výroční zpráva viz Vyhlášky a usnesení