GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.
 
 
Pověřenec na ochranu osobních údajů pro obec Heřmanov je:
Mgr. Lucie Randáková;poverenec@gdprteam.cz
 
 
Záznam o činnostech zpracování:
 volby (PDF) 

Fotografování na veřejných akcích obce slouží pro dokumentaci a prezentaci obce jako oprávněný zájem.
Na akcích je vyvěšeno upozornění na fotografování i na podrobnosti ohledně GDPR.

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním na těchto veřejných akcích, prosíme, nezdržujte se v těchto označených prostorech.
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním některé konkrétní fotografie, použijet kontakt:

Martin Kout
martin.kout28@gmail.com
osobně na úřadě v pondělí a středu od 13 do 17 hodin.