GDPR

Pověřenec na ochranu osobních údajů pro obec Heřmanov je:
Mgr. Lucie Randáková;poverenec@gdprteam.cz