Koronavir

NOUZOVÝ STAV skončil 17. 5. podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen.

 

Mimořádná opatření, ochranná opatření a opatření obecné povahy MZ (k 18. 5.)

PLATNÁ

27. ledna 2020 (OO), č.j. MZDR 3581/2020/NH (pro pracovníky letiště Václava Havla Praha)

31. ledna 2020 (OO), č.j. MZDR 4377/2020/NH (poskytování informací ostatní letiště)

8. března 2020 (MO), č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN (nařízení karantény pro osoby blízké, zdravotní služby, KHS)

10. března 2020 (MO), č.j. MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN (hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění, osoby s příznaky COVID)

16. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12056/2020-1/OES (žádanky pro laboratorní vyšetření, zdravotní služby, laboratoře)

16. března 2020 (OOP), č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN (omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče, zdravotní služby)

19. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN (nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky, mobilní operátoři, banky)

19. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN (příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče, zdravotní služby)

20. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12591/2020-1/OES (organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků, zdravotní služby a zdravotníci)

23. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN (vyčlenění prodejní doby pro seniory, maloobchodní prodej, hodiny pro důchodce)

24. března 2020 (MO), č.j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN (záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN, zdravotní služby)

25. března 2020 (MO), č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče, zdravotní služby)

27. března 2020 (MO), č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům sociálních služeb, zdravotní a sociální služby)

29. března 2020 (MO), č.j. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům sociálních služeb k přijímání klientů a testování COVID19, sociální služby)

2. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 12756/2020-3/MIN/KAN (předepisování léčivého přípravku Plaquenil, lékaři, veterináři, farmacie)

3. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 14629/2020-1/NH (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujícím odběr vzorků, zdravotní služby, laboratoře)

8. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (kapacity akutní péče, zdravotní služby)

9. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům sociálních služeb, sociální služby, kraje)

14. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN (nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách, sociální služby)

15. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb, zdravotní a sociální služby)

15. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN (ukončování karantény, zdravotní služby, KHS)

15. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN (nejpozději do 1. 7., nařízení Vězeňské službě ČR, vězeňská služba)

17. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN (elektronické žádanky v prostředí NZIS, zdravotní služby, laboratoře, KHS)

17. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN (chytrá karanténa, zdravotní služby, laboratoře, KHS, ZZS, AČR, kraje)

22. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN (realizace studie kolektivní imunity, zdravotní služby)

24. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN (omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní služby)

24. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN (vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hlavním městě Praze, kraje)

30. dubna 2020 (MO), č.j. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN (nařízení k zajištění Rapid testů, zdravotní služby, pečovatelské služby, KHS)

11. května 2020 (MO), č.j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN (do 25. 5., nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami)

13. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20020/2020-1/OVZ (90 dnů od ukončení NS, pracovnělékařské služby, lékařské prohlídky, zaměstnavatelé)

15. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN (do 25. 5., hromadné akce nad 100 osob)

15. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN (do 25. 5., omezení provozu škol a školských zařízení)

15. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN (do 25. 5., úprava provozu stravovacích a ubytovacích zařízení, sport, kultura atd.)

15. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN (do 25. 5., 8. 6. a 22. 6., omezení provozu zařízení sociálních služeb)

15. května 2020 (MO), č.j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN (nařízení vězeňské službě)

15. května 2020 (OO), č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

NEPLATNÁ

3. února 2020, č.j. MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN (zákaz přímých letů z Číny na všechna mezinárodní letiště v ČR, zrušeno 21.4.)

10. února 2020, č.j. MZDR 5503/2020-2/PRO (zastavení příjmu žádostí o víza v ČLR a Hongkongu, zrušeno 21. 4.)

2. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-5/PRO (pozastavení letů z Jižní Koreje, zrušeno 24. 3.)

2. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-6/PRO (pozastavení letů ze severní Itálie, zrušeno 19. 3.)

2. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-7/PRO (závod Světového poháru v biatlonu bude bez účasti diváků, zrušeno 9. 3.)

3. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-8/PRO (zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR, zrušeno 6. 3.)

4. března 2020, č.j. MZDR 9826/2020-1/HES (pro pořadatele hromadných akcí na území ČR, zrušeno 17. 4.)

5. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-9/PRO (zákaz vyvážet z území ČR přípravky osobní hygieny, zrušeno 21. 4.)

6. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO (povinnost osob s trvalým pobytem v ČR oznámit lékaři pobyt v Itálii, zrušeno 7. 3.)

6. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO (prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3, zrušeno 6. 4.)

7. března 2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN (karanténa po návratu z Italské republiky, zrušeno 17. 4.)

7. března 2020, č.j. MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN (zastavení příjmu žádostí o víza Irán, zrušeno 21. 4.)

9. března 2020, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, zrušeno 18. 3.)

10. března, 2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN (zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3., zrušeno 13. 3.)

10. března 2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3., zrušeno 13. 3.)

17. března 2020, č.j. MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN (záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN, zrušeno 24. 3.)

18. března 2020, č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN (zákaz přijímat nové pacienty za účelem lázeňské léčebně rehabilitační péče, zrušeno 24. 3.)

18. března 2020, č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních s výjimkami, zrušeno 27. 3.)

18. března 2020, č.j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN (zákaz přítomnosti ve vybraných prodejnách s výjimkou osob starších 65 let, zrušeno 20. 3.)

19. března 2020, č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN (nová nákupní doba pro seniory, zrušeno 25. 3.)

22. března 2020, č.j. MZDR 12717/2020-1/MIN/KAN (předepisování léčivého přípravku Plaquenil, zrušeno 23. 3.)

23. března 2020, č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN (volný pohyb osob, zrušeno 1. 4.) 23. března 2020, č.j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN (prodloužení omezení činnosti OVM a SO, zrušeno 1. 4.)

23. března 2020, č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje, zrušeno 27. 3.)

23. března 2020, č.j. MZDR 12756/2020-1/MIN/KAN (předepisování léčivého přípravku Plaquenil, zrušeno 23. 3.)

23. března 2020, č.j. MZDR 12756/2020-2/MIN/KAN (předepisování léčivého přípravku Plaquenil, zrušeno 3. 4.)

23. března 2020, č.j. MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN (následná lůžková léčebně rehabilitační péče, zrušeno 25. 3.)

25. března 2020, č.j. MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN (lázeňská léčebně rehabilitační péče, zrušeno 27. 4.)

26. března 2020, č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN (výjimky z uzavření obchodů, zrušeno 1. 4.)

27. března 2020, č.j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb, zrušeno 16. 4.)

27. března 2020 č.j. MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN (elektronické žádanky v prostředí NZIS, zrušeno 16. 4.)

30. března 2020 č.j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN (prodloužení omezení pohybu osob, zrušeno 7. 4.)

30. března 2020, č.j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN (prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO, zrušeno 11. 4.)

30. března 2020 č.j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN (prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, zrušeno 2. 4.)

30. března 2020, č.j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zrušeno 9. 4.)

1. dubna 2020, č.j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN (maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, zrušeno 7. 4.)

1. dubna 2020, č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN (vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze, zrušeno 7. 4.)

6. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN (maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, zrušeno 20. 4.)

6. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN (omezení pohybu osob s výjimkami, zrušeno 11. 4.)

6. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN I. (nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze, zrušeno 24. 4.)

9. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, zrušeno 1. 5.)

9. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN (nařízení správním úřadům I., zrušeno 15. 5.)

9. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN (nařízení správním úřadům II., zrušeno 20. 4.)

9. dubna 2020 č.j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN (ukončování karantény, zrušeno 22. 4.)

10. dubna 2020, č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN II. (zákaz volného pohybu osob s výjimkami, zrušeno 20. 4.)

15. dubna 2020, č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN (uzavření škol a školských zařízení, zrušeno 24. 4.)

15. dubna 2020, č.j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, zrušeno 20. 4.)

15. dubna 2020, č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob s výjimkami, zrušeno 24. 4.)

15. dubna 2020, č.j. MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN (elektronické žádanky v prostředí NZIS, zrušeno 18. 4.)

17. dubna 2020, č.j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, zrušeno 24. 4.)

17. dubna 2020, č.j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob s výjimkami, zrušeno 24. 4.)

30. dubna 2020, č.j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, zrušeno 5. 5.)

4. května 2020, č.j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, zrušeno 12. 5.)

UV č. 454 (vyhlášené pod č. 196)

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode