Úřední deska

Sdružení obcí Benešovska

Návrh rozpoštu na rok 2019 navrh-2019.pdf

Skutečné plnění za rok 2018 skutecnost-2018.pdf

(vyvěšeno dne 12.11.2018)

—————

Dočasné vyloučení vstupu do lesa

Nařízení Statutárního města Děčín o dočasném vyloučení vstupu do lesa
181130-vylouceni-vstupu.pdf
(vyvěšeno: 26.10.2018; sejmutí: 30.11.2018)

—————

—————

Komplexní pozemkové úpravy - Fojtovice - aktualizováno

Ustanovení opatrovníkem PDF
(vystavení 23.10.2018)

Ustanovení opatrovníkem I PDF 715kB
(č.j.: OB/366/2017  vystavení 14.11.2017)

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizováno PDF 512kB
(č.j.: OB/365/2017 vystavení 19.10.2017)

Oznámení o zjišťování průběhu hranic PDF
(vystavení 13.9.2017)

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF
(vystavení 9.6.2017  sejmutí 15.3.2018)

Zjišťování průběhu hranic pozemků PDF

Zápis z jednání PDF

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF 

—————

—————

Pozvánka za veřejné zasedání ZO

Zasedání se koná 1.11.2018 od 18 hodin v pohostinství ve Fojtovicích.

Program v příloze: 181101-zasedani.pdf
(Zveřejněno: 23.10.2018)

—————

Záměr prodeje pozemku Fojtovice

181025-zamer-prodeje-pozemku.pdf
(vyvěšeno: 8.10.2018; staženo: 25.10.2018)

—————

—————

Výzva k podání nabídky

Úprava prostranství Heřmanov

181016-vyzva-nabidka-park.pdf

 

—————

—————

Volby do obecního zastupitelstva 2018

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018, s datem rozeslání dne 31.05.2018, volby do zastupitelstev obcí. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je tak za den vyhlášení považován den 31.05.2018

 

 Rozhodnutí prezidenta republiky

Seznam obcí POÚ Benešov nad Ploučnicí

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu

Informace pro volební strany (.doc)

Vzor kandidátní listiny politické strany / hnutí (.doc)

Vzor kandidátní listiny koalice (.doc)

Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta (.doc)

Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů (.doc)

Vzor kandidátní listiny sdružení politických stran strany / hnutí (.doc)

Vzor prohlášení kandidáta (.doc)

Vzor petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů (.doc)

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury (.doc)

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta (.doc)

Vzor seznamu delegovaných členů okrskové volební komise (.doc)

Kontakty na pracovníky odpovědné za zabezpečení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 

 

Počet volených zastupitelů (.PDF)

Počet členů komise (PDF)

Počet a sídla volebních okrsků (PDF)

První zasedání volební komise (PDF)

Informace o místě a čase konání voleb (PDF)

 

Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejích příloh
epodání metodické stanovisko.pdf (č.j.OB/287/2018)

—————

SPÚ - pozemky k pronájmu

181101-pozemky-k-pronajmu.pdf
(vyvěšeno: 1.8.2018; sejmuto: 1.11.2018)

—————

—————

Oznámení o ustanovení opatrovníkem

SPU-Opatrovnik-Hajstnerova.pdf
(č.j.:OB/337/2018; vyvěšeno: 9.7.2018; staženo:   )

—————

—————

SOB 2019-2020

Sdružení obcí Benešovska, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020.

SOB-vyhled-2019-2020.pdf
Vyvěšeno dne 25.5.2018

—————

Návrh 2. aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

vyhláška
(č.j.: OB/181/2018; vyvěšeno dne 11.4.2018; staženo dne: )

—————

Sdružení obcí Benešovska - 2018.

SOB-rozpocet-2018 PDF 495kB
čj: OB/410/2017; vyvěšeno: 18.12.2017

—————

Sdružení obcí Benešovska - aktualiz.

Skutečné plnění rozpočtu k 31.10.2017 PDF
(č.j. OB/3682017  vyvěšeno:20.11.2017  sejmutí: )

Návrh rozpočtu 2018
Rozpočtová opatření II - 2017
rozpočtová opatření III - 2017
SOB-rozpocet-2018 PDF 495kB
vyvěšeno: 16.10.2017 sejmuto 18.12.2017

Rozpočtová opatření 2017 -I PDF 171kB
vyvěšeno: 22.6.2017

Střednědobý výhled 2018-2019 PDF 202kB
vyvěšeno: 27.4.2017  sejmutí: 27.5.2017

—————

Účelová neinvestiční dotace 2018

Obec Heřmanov pro rok 2018 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční , individuální dotace.
Podrobnosti v přílohách.
Neinvestiční účelová dotace (.pdf)
Žádost o dotaci (.doc 57kB)
(Vyvěšení: 7.11.2017)

—————