Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

 • Usnesení ze dne 24.10.2019

  Usnesení ze 4. veřejného jednání dne 24.10. 2019 ve Fojtovicích        Starosta určuje  ověřovateli zápisu Miroslavu Černou a Martina Kouta, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou Usnesení č.93 /2019 ZO Heřmanov  schvaluje program veřejného...

 • Usnesení ze dne 29. 8. 2019

  Informace z 3. veřejného jednání konaného 29. 8. 2019 v Blankarticích Starosta určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Hambergera a pana Josefa Váňu, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou ZO Heřmanov: • schvaluje program doplněného veřejného zasedání • bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ Heřmanov...

 • Usnesení ze dne 16.5.2019

  Informace z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov                       Starosta určuje ověřovateli zápisu Martina Kouta a Miroslavu Černou, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou Usnesení č.63 /2019 ZO Heřmanov schvaluje...

 • Usnesení ze dne 21.2.2019

  Informace z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov, které se konalo 21.2.2019 ve Fojtovicích Starosta určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Hambergera a Josefa Váňu, zapisovatelem paní Ludmilu Petrovickou Usnesení č.50 /2019 ZO Heřmanov  schvaluje program doplněného veřejného...

 • Usnesení ze dne 20.12.2018

  Zastupitelstva obce Heřmanov, které se konalo 20. 12. 2018 ZO Heřmanov schválilo a) program veřejného zasedání b) rozpočtové opatření č. 5 /2018 - bude nedílnou součástí zápisu c) návrh rozpočtu příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Heřmanov na rok 2019 s výší příspěvku 387 000 Kč od zřizovatele d)...

 • Usnesení ze dne 1.11.2018

  Informace z usnesení ustavujícího a veřejného zasedání ZO Heřmanov, které se konalo 1. 11. 2018 ve Fojtovicích   ZO Heřmanov určuje a) ověřovatele zápisu Karla Helebranta a Jaroslava Hambergera, zapisovatelem paní L. Petrovickou b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon...

 • Usnesení ze dne 16.8.2018

  Informace z usnesení 3. veř.  zasedání ZO Heřmanov ze dne 16.8.2018 Zastupitelstvo obce Heřmanov 1. schvaluje  a) rozpočtové opatření č.3 /2018, bude nedílnou součástí zápisu b) program veřejného jednání c) prodej  pozemku st.č. 106 v kú. Blankartice o výměře 277 m2, zastavěná...

 • Usnesení ze dne 31.5.2018

  Zastupitelstvo obce Heřmanov 1)  bere na vědomí  a) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od  1.3.2018 do 31.5.2018 b) zprávu předsedy kontrolního výboru c) výsledek přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 „bez výhrad“ d) výsledek přezkoumání hospodaření SoB za rok 2017 „bez...

 • Usnesení ze dne 1.3.2018

  Zapis-ZO-2018-01.pdf

 • Usnesení ze dne 7.12.2017

  Zastupitelstvo obce Heřmanov 1)   bere na vědomí a) zprávu předsedy kontrolního výboru Martina Vepřeka b) zprávu o činnosti OÚ Heřmanov od 29.8. do 7.12.2017 c) podání výzvy k uznání dluhu Foresttrans spol. s.r.o vůči Obecním lesům Heřmanov s.r.o.    2)  ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode