GIS

Geografický informační systém obce Heřmanov.
Zatím pro testování. Poslední aktualizace 2.12.2019.
Byly přidány body, kde všude se roznáší Heřmanovský zpravodaj.
 
Plánek hřbitova je přesunut na stránku Hřbitov
 

Poskytovatelé dat:

ČÚZK: fotomapa, katastrální mapa, věcná břemena (jsou přenášeny z aktuálních dat on-line)
Ústecký kraj: voda, telekomunikace, el. vedení, plynovod (jsou poskytnuté z off-line databáze)
Obec: veřejné osvětlení, místa pro tříděný odpad, místní rozhlas, hřbitov, pozemky obce
Územní plán: zastavěná a zastavitelná plocha
 
Všechna data jsou pouze informativní a nelze z nich vyvozovat žádné právní nároky. Data nemusí být aktuální.
 
Při otevírání mapy se může v závislosti na prohlížeči objevit hlášení o chybě certifikátu. Můžete vybrat "podrobnosti" a "pokračovat na web". Případně zkuste jiný prohlížeč. Děkuji
 

 

Další mapy

Ručně malovaná mapa děčínska (vložení odkazu 15.4.2019)

Turistická mapa www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019)
Mapa maps.google.cz (kontrola odkazu 1.1.2019)
Historická mapa 1836-52 www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019)

Nahlížení do katastru nemovitostí (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba přiblížit)

Zjednodušená podrobná geologická mapa 1 : 50 000 (kontrola odkazu 1.1.2019)
Orientační mapa radonového indexu podloží 1 : 50 000 (kontrola odkazu 1.1.2019)

Mapa pokrytí signálu T-mobile (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba přiblížit)
Mapa pokrytí signálu O2 (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba přiblížit)
Mapa pokrytí signálu Vodafone (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba přiblížit)

Mapa pokrytí internetem - Cetin (kontrola odkazu 29.3.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba přiblížit)

Zmapováno.cz - interaktivní mapa se statistickými údaji (kontrola odkazu 1.1.2019)

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.