Obec Heřmanov se nachází v Ústeckém kraji, prakticky sousedí s Benešovem nad Ploučnicí jihozápadním směrem. K obci administrativně patří i části Fojtovice a Blankartice. Katastrální území má celkovou rozlohu 1770 ha a průměrnou nadmořskou výšku 274 m.n.m. V současnosti je zde evidováno více jak 500 trvale hlášených obyvatel. Obec nemá žádné náměstí, jednotlivé domy jsou rozmístěné podél silnice a potoka v délce několika kilometrů. Absence náměstí vychází z dávného způsobu zakládání obcí původním německým obyvatelstvem.

Obec byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní 12.a 13. století. Zprvu jako kovářská osada, později se změnila na osadu zemědělskou.

Obec je zřizovatelem ZŠ (I. až IV. ročník) a MŠ. K občanské vybavenosti také patří vodovod, hřbitov, autobusové zastávky, dvě pohostinství a fotbalové hřiště. Pro sportovní fanoušky zde máme fotbalový klub a šipkařský tým. Obec však podporuje i individuální sportovce.

V poslední době se společenský život vrací do obce. Zůstávají tradiční akce jako je Den dětí, Mikulášská nadílka nebo stavění májky. Nově jsou pořádány turnaje ve volejbale, stolním tenise, setkání seniorů nebo např. stezka odvahy. Od prosince 2010 vychází každý měsíc Heřmanovský zpravodaj, který informuje o dění v obci.

V srpnu 2010 blesková povodeň napáchala miliónové škody. Jednalo se o poničené mostky, břehy na Fojtovickém potoce, místní komunikace. Během r.2011 až 2012 se podařilo značnou část opravit.

Po dlouhých letech se také začalo investovat do obecního majetku. Nová okna a fasáda na škole, výstavba ,,rynku“ v Blankarticích, nové veřejné osvětlení, výstavba kotelny pro hospodu, zřizování parčíků. Pokud navštívíte Heřmanov, vždy zde uvidíte nějakou změnu.

 

Ostatní informace

 • Mapy Mapy

  Turistická mapa www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Mapa maps.google.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Historická mapa 1836- 52 www.mapy.cz (kontrola odkazu 1.1.2019) Nahlížení do katastru nemovitostí (kontrola odkazu 1.1.2019; přehledová mapa ČR, je potřeba...

Historie obce

 • Historie I Historie I

  K založení obce nejsou známy přesnější údaje, byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní  12. a 13. století v letech, které se vší pravděpodobností přišlo do těchto míst z oblasti Porýní. Zpočátku byla...

 • Historie II

        Jakmile byla ukončena lokalizace obce, bezprostředně po ní se prvním rychtářem obce stával právě lokátor. Rychtář byl nejvyšším představitelem obce, u něj se scházely veškeré  místní daně, poplatky a úroky  obyvatel.  Zastupoval obec vůči okolí, mezi jeho...

 • Historie III

  Na přelomu 19. a 20. století měla stále obec zemědělskou povahu přesto, že tu provozovali svá řemesla drobní řemeslníci, jako byli košíkáři, kováři a kožedělní řemeslníci. Tak, jako po staletí tu vedle sebe žilo německé a české obyvatelstvo. Ani vznik první samostatné Československé republiky...

 • Historie IV

  Bezprostředně po skončení války došlo k prvnímu zlomovému okamžiku, k onomu odsunu Němců. Ten byl schválen postupimskou konferencí vítězných velmocí v r. 1945. Důvodem k němu byla skutečnost, že se příslušníci německé menšiny ve třicátých letech stali nástrojem hitlerovské...

 • Historie V

  Po odsunu německého obyvatelstva z  obce začali uvolněné domy osídlovat lidé z vnitrozemí. Převážná většina z nich tu zakotvila natrvalo. Byli však i tací, kteří jako zlatokopové v krátkém čase vybydleli domy, vybrali po původních obyvatelích vše, co zůstalo a zmizeli kamsi do...

 • Historie VI

  V předcházejících řádkách  jsme se věnovali správě a vedení obce od konce II. světové války do dnešních dnů, nyní  si připomeneme, co nejdůležitějšího se odehrálo v tomto dlouhém období. Kronika obce se nevedla od r. 1945 do roku  1974, nejdůležitější události té doby...

 • Historie VII

  Škola v obci  si rozhodně zaslouží být součástí naší historie. Ne nadarmo se říká, že dokud  je  v obci škola a hospoda, tak obec žije. Jistě na tom něco bude.       Naše škola má dlouhou a bohatou historii a určitě by si zasloužila samostatnou brožuru. Nám...

 • Historie VIII

  Tolik tedy personálie, nyní si připomeňme, události ve škole, rozhodně ne všechny. Škola, jak už jsme se již zmínili, začala po opravách a přípravě vyučovat až 15.11.1945. Dalších šest let nám schází konkrétní informace, protože školní kronika se začala vést od ročníku 1951-52. Po jejím otevření...

 • Historie IX

  V srpnu 1954 postihla Heřmanov velká průtrž mračen, rozvodnil se potok, podemlel silnici, voda dosáhla výšky mostku ke škole. Podezdívka byla celá stržena. O rok později byla zasazena nová okna u obou tříd, pro zajímavost tenkrát stála 15 tisíc Kč. V roce 1958 byla natřena všechna okna,...

 • Historie X

  Ukončili jsme historii školy v naší obci, která by si zasloužila samostatnou pamětní publikaci. Nyní nám zbývá popsat alespoň to nejdůležitější, co se odehrálo v obci po dobu, co nebyla vedena Obecní kronika. I v této době žila obec svým životem,  rozhodně se udělalo hodně dobrých věcí. Z...

1 | 2 >>

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode