Plán rozvoje obce


Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2018

2018-01-vyhlaska-ruseni, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 5/2002

—————

Obecně závazná vyhláška 1-2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

—————

Pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje

1.    Úvodní ustanovení 1.1.   Obec Heřmanov vydává Heřmanovský zpravodaj (dále jen "zpravodaj") 1.2.   Zpravodaj je registrován u...

—————

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o odpadech PDF 3,1MB

—————

Tržní řád 2015

Tržní řád PDF 1,3 MB 2015

—————

Pravidla pro prodej a pacht 2015

Pravidla pro prodej a pacht PDF 1,2 MB 

—————

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

150318 vyhlaska odpady.pdf (1,3 MB)

—————

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   Zastupitelstvo obce...

—————

Obecné závazná vyhláška č. 1/2012

kterou se ruší obecné závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem...

—————

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - nahrazena

Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 2/2012

—————

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o místním poplatku z ubytovací kapacity. Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 14.2.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o...

—————

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - nahrazena

Tato vyhláška byla nahrazena vyhláškou č. 1/2012

—————

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 14.2.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních ...

—————

Obecně závazná vyhláška čís. 5/2002

Řád veřejného pohřebiště     Zastupitelstvo obce Heřmanov schválilo dne 1.8. 2002 podle ustanovení §10 písm.a   zákona čís. 128/2000 Sb. , o obcích a...

—————


Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

vyrocni-zprava-2017.pdf

—————

Výroční zpráva za rok 2015

180302 - Výroční zpráva 2015.pdf (201,7 kB)

—————

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva 2016.pdf (213 kB)

—————