Organizace a řízení úřadu

V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu.

Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

 

 

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo    
starosta: František DAVID 724 187 589
místostarosta: Josef KUČERA 732 974 968
zastupitelé: Miroslava ČERNÁ  
  Jaroslav HAMBERGER  
  Karel HELEBRANT  
  Martin KOUT  
  Josef VÁŇA  

 

Finanční výbor
předseda: Karel HELEBRANT
členové: Miroslava ČERNÁ
  Josef VÁŇA

  

Kontrolní výbor 
předseda: Martin KOUT
členové: Jaroslav HAMBERGER
  Martin ŠRÁMEK

 

 

Komise, sbory

Sbor pro občanské záležitosti
členové: Jaroslava CHOVANCOVÁ                   
  Eva MICHÁLKOVÁ  
     

 

Komise pro kulturu a sport
členové: Vít GOLDAMMER                   
  Hana GRÜNDLOVÁ  
  Katka KUNCOVÁ  

 

Redakční rada
předseda: František DAVID                   
šéfredaktor: Jiří ZDVOŘÁČEK  
technický redaktor: Martin KOUT  

 

Petr POSPÍŠIL