Organizace a řízení úřadu

V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu.

Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

 

 

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo    
starosta: František DAVID 724 187 589
místostarosta: Josef KUČERA 732 974 968
zastupitelé: Miroslava ČERNÁ  
  Jaroslav HAMBERGER  
  Karel HELEBRANT  
  Martin KOUT  
  Josef VÁŇA  

 

Finanční výbor
předseda: Karel HELEBRANT
členové: Miroslava ČERNÁ
  Josef VÁŇA

  

Kontrolní výbor 
předseda: Martin KOUT
členové: Jaroslav HAMBERGER
  Martin ŠRÁMEK

 

 

Komise, sbory

Sbor pro občanské záležitosti
členové: Jaroslava CHOVANCOVÁ                   
  Eva MICHÁLKOVÁ  
     

 

Komise pro kulturu a sport
členové: Vít GOLDAMMER                   
  Hana GRÜNDLOVÁ  
  Katka KUNCOVÁ  

 

Redakční rada
předseda: František DAVID                   
šéfredaktor: Jiří ZDVOŘÁČEK  
technický redaktor: Martin KOUT  

 

Petr POSPÍŠIL

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode