Organizace a řízení úřadu

V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu.

Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

 

 

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo    
starosta: František DAVID 724 187 589
místostarosta: Josef KUČERA 732 974 968
zastupitelé: Karel HELEBRANT  
  Josef VÁŇA  
  Martin VEPŘEK  
  Petr POSPÍŠIL  
  Martin KOUT  
  Tomáš RUDOLF odstoupil

 

Finanční výbor
předseda: Karel HELEBRANT
členové: Josef VÁŇA
  Martin KOUT

  

Kontrolní výbor 
předseda: Martin VEPŘEK
členové: Martin ŠRÁMEK
  Petr POSPÍŠIL

 

 

Komise, sbory

Sbor pro občanské záležitosti
členové: pí. HELEBRANTOVÁ                   
  Dita SCHÁNĚLOVÁ  
  Jaroslava CHOVANCOVÁ  
  Eva MICHÁLKOVÁ  

 

Komise pro lesní hospodářství a pozemky
členové: Josef VÁŇA                   
  Josef KUČERA  
  Martin VEPŘEK  
  sl. KALETUSOVÁ  

 

Komise pro kulturu a sport
členové:                     
     

 

Redakční rada
předseda: František DAVID                   
šéfredaktor: Jiří ZDVOŘÁČEK  
technický redaktor: Martin KOUT  
redaktor: Martin VEPŘEK  

 

Petr POSPÍŠIL