Autobusová doprava od ledna

03.12.2014 22:55

k 1. lednu 2015 dochází v Ústeckém kraji ke kompletní reorganizaci autobusových linek, mění se dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce. Společně tento systém ponese název Doprava Ústeckého kraje.

Veškeré dostupné informace zveřejňujeme průběžně na webových stránkách www.dopravauk.cz, v říjnu t.r. byl distribuován magazín pro cestující veřejnost, postupně se cestující dozvídají informace z Krajských novin, další detailnější informace získají v informačních kancelářích dopravců nebo z letáků, které naleznou jak v samotných autobusech, tak v již zmíněných informačních kancelářích.

Informační kampaň doplní v těchto dnech také představení nových autobusů ve vybraných městech našeho kraje, kde budou zástupci oddělení dopravní obslužnosti poskytovat cestujícím odpovědi na jejich dotazy týkající se změn v dopravě od ledna 2015.

Pro Vaši potřebu a informovanost Vám v příloze zasílám elektronickou verzi již zveřejněných materiálů, tj. dopravního magazínu a letáků určených pro území celého kraje - ke stažení je cestující samozřejmě najdou na webových stránkách www.dopravauk.cz (sekce Stáhnu si informační leták - https://www.kr-ustecky.cz/stahnu-si-informacni-letak/ds-98436/p1=206504).

 

S pozdravem

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
tel.: +420 475 657 525
e-mail: franek.j@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
https://www.kr-ustecky.cz

—————

Zpět