Další kolo žádostí o dotaci EU

11.05.2013 06:02

 

Vážení podnikatelé,
 
Od 5.6. do 11.6.2013 proběhne pravděpodobně další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro  hospodářská zvířata poskytující potraviny. Bude se jednat o poslední možnou dotaci v programovacím období do 2013.
 
O co můžete žádat i Vy:
  • 50% až z 30 000 000,- uznatelných nákladů
 
Základní podmínky:
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve zněni pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem.
Zemědělský podnikatel, musí mít předmět činnosti v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastni produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může byt i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
  • technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
  • nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologii souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozorněni na nebezpečné potraviny
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve zpracovatelském provozu
  • investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč
  • investice spojené s vývojem a aplikaci nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologii v zemědělsko-potravinářské výrobě
  • investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
  • investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
Příklady možností čerpání dotace:
 
technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, výroby sýra, čaje, zpracování masa, medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, výroba krmiv
 
Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách: www.wintereuropeconsulting.cz

 

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode