Další kolo žádostí o dotaci EU

11.05.2013 06:02

 

Vážení podnikatelé,
 
Od 5.6. do 11.6.2013 proběhne pravděpodobně další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro  hospodářská zvířata poskytující potraviny. Bude se jednat o poslední možnou dotaci v programovacím období do 2013.
 
O co můžete žádat i Vy:
  • 50% až z 30 000 000,- uznatelných nákladů
 
Základní podmínky:
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve zněni pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem.
Zemědělský podnikatel, musí mít předmět činnosti v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastni produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může byt i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
  • technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
  • nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologii souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozorněni na nebezpečné potraviny
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve zpracovatelském provozu
  • investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč
  • investice spojené s vývojem a aplikaci nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologii v zemědělsko-potravinářské výrobě
  • investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
  • investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
Příklady možností čerpání dotace:
 
technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, výroby sýra, čaje, zpracování masa, medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, výroba krmiv
 
Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách: www.wintereuropeconsulting.cz

 

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode