Doporučení obce Heřmanov

04.04.2020 02:11

 Zachovat klid, snažit se co nejméně stýkat s lidmi, když už musím jít mezi lidi(obchod, lékárna, zdravotnické zařízení) zachovávat odstup ve frontě, zkrátka používat selský rozum a chránit tím sebe a okolí.

Nejohroženější jsou senioři nad 80 let, poté nad 70 let, proto kdo z obce Heřmanov je v této věkové kategorii a nemá možnost jít si nakoupit (nebo nějakého mladšího zástupce, případně souseda) základní potraviny, případně léky, nechť tuto informaci podá na tel. č. 724 187 589 – starosta. Obec Heřmanov nenechá starší občany na holičkách.

Další informace se týká platebního styku na OÚ Heřmanov- využívejte přednostně placení přes účet. Číslo účtu Obce Heřmanov 6625431/0100.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode