Odeslané dotační žádosti

09.03.2012 18:43

 

  • Na KÚÚK odeslána žádost o přidělení dotace na opravu (rekonstrukci) zvonice na pozemku p.p.č.106 v KÚ Heřmanov z dotačního programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012. Požadována dotace 594.510 Kč tj. 70% celkového rozpočtu akce.
  • Na KÚÚK odeslána žádost o přidělení dotace na rekonstrukci místního osvětlení od hranic Benešova nad Pl. Na hranice Fojtovic z dotačního programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012. Požadována dotace 250.000 Kč.
  • Na MMR odeslána žádost o přidělení dotace z programu podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu fasády na ZŠ a MŠ v Heřmanově. Požadovaná dotace je 400.000Kč. Projekt s výkazem výměr byl zhotoven. Žádost byla na MMR zaregistrována.
  • Odeslána žádost o nadační příspěvek z programu Energie pomáhá fondu Centropol na zhotovení přístupové cesty ke zvonici v Heřmanově. Požadován příspěvek 20.000 Kč. Souhrnné předpokládané náklady projektu jsou 95.800 Kč. V případě přidělení příspěvku bude tento použit na nákup materiálu, tj. zámková dlažba a chodníkové obrubníky.

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode