Odeslané dotační žádosti

09.03.2012 18:43

 

  • Na KÚÚK odeslána žádost o přidělení dotace na opravu (rekonstrukci) zvonice na pozemku p.p.č.106 v KÚ Heřmanov z dotačního programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012. Požadována dotace 594.510 Kč tj. 70% celkového rozpočtu akce.
  • Na KÚÚK odeslána žádost o přidělení dotace na rekonstrukci místního osvětlení od hranic Benešova nad Pl. Na hranice Fojtovic z dotačního programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012. Požadována dotace 250.000 Kč.
  • Na MMR odeslána žádost o přidělení dotace z programu podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu fasády na ZŠ a MŠ v Heřmanově. Požadovaná dotace je 400.000Kč. Projekt s výkazem výměr byl zhotoven. Žádost byla na MMR zaregistrována.
  • Odeslána žádost o nadační příspěvek z programu Energie pomáhá fondu Centropol na zhotovení přístupové cesty ke zvonici v Heřmanově. Požadován příspěvek 20.000 Kč. Souhrnné předpokládané náklady projektu jsou 95.800 Kč. V případě přidělení příspěvku bude tento použit na nákup materiálu, tj. zámková dlažba a chodníkové obrubníky.

—————

Zpět