Oznámení o době a místě konání voleb

29.09.2010 11:22

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 

Starosta obce Heřmanov podle zák. č. 491/2001 Sb. v platném znění, §15 pís.b, o volbách do zastupitelstev obcí.

Oznamuje:

 

 •  Volby do zastupitelstev obcí se konají:
  dne 15.10.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  dne 16.10.2010 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č.1 Fojtovice je volební místnost: Kabiny TJ Heřmanov ve Fojtovicích
  (pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Fojtovice)
  ve volebním okrsku č.2 Heřmanov je volební místnost: Malá zasedací místnost pohostinství Heřmanov čp. 113.
  (pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Heřmanov nebo Blankartice)
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 • Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Heřmanově dne 29.9.2010

 

Sedláček Josef

Starosta obce Heřmanov

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode