Oznámení o době a místě konání voleb

29.09.2010 11:22

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 

Starosta obce Heřmanov podle zák. č. 491/2001 Sb. v platném znění, §15 pís.b, o volbách do zastupitelstev obcí.

Oznamuje:

 

 •  Volby do zastupitelstev obcí se konají:
  dne 15.10.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  dne 16.10.2010 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č.1 Fojtovice je volební místnost: Kabiny TJ Heřmanov ve Fojtovicích
  (pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Fojtovice)
  ve volebním okrsku č.2 Heřmanov je volební místnost: Malá zasedací místnost pohostinství Heřmanov čp. 113.
  (pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Heřmanov nebo Blankartice)
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 • Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Heřmanově dne 29.9.2010

 

Sedláček Josef

Starosta obce Heřmanov

—————

Zpět