Plán rozvoje obce Heřmanov do roku 2015

12.07.2011 08:13

Návrh

Infrastruktura

Obnova přístupových cest

 1. vybudování nových mostků – přístupových cest k nemovitostem
 2. oprava stávajících mostků k zabezpečení přístupových cest k nemovitostem
 3. analýza potřebnosti s ohledem na širší možnost využití – stezky, vycházkové okruhy, spojnice částí obcí, protipovodňová opatření, hospodářské využití 

 

Bezpečný provoz na místních komunikacích

 1. úprava dopravního značení při výjezdu z místní komunikace na hlavní komunikaci
 2. opravy cest – zajištění vlastních komunikací, zajištění pasportu místních komunikací

 

Funkční infrastruktura

 1. vybudování čistíren odpadních vod u objektu ZŠ a MŠ a pohostinství Heřmanov a čístírnu odpadních vod v pohostinství Fojtovice
 2. dostupné a nárokům odpovídající telekomunikační služby
 3. infrastuktura jako potenciál k rozvoji podnikání s ohledem na potřeby obyvatel

 

Estetizace veřejného prostranství

 1. podzemní vedení telekomunikačních sítí
 2. urbanistická koncepce úprav obce
 3. údržba zeleně
 4. součinnost s vlastníky nemovitostí
 5. obecní lesy jako součást veřejného prostoru
 6. lesní hospodářský plán

 

Občanská vybavenost, sociální rozvoj a hospodářství
 

Historie obce jako prostředek k oživení zájmu o obec

 1. shromáždění historických pramenů obce, výběr historických událostí, které by měly sloužit k vytvoření obecních symbolu – obecní znak a prapor

 

Užitek z obecního majetku ve prospěch rozvojové vize

 1. vybudování „Rynku“ v Blankarticích
 2. zbudování - znovuobnovení parku ve Fojtovicích
 3. zbudování lesoparku v Heřmanově u zvoničky
 4. rekonstrukce pohostinství v Heřmanově
 5. rekonstrukce půdního prostoru v pohostinství Fojtovice
 6. postupná oprava autobusových zastávek
 7. instalace nástěnných informačních skříněk a místních map
 8. postupná rekonstrukce místní školy
 9. vybudování dětského hřiště a víceúčelového sportoviště

 

Agroturistika

 1. podpora podnikání a zájmů občanů
 2. podpora projektů se zaměřením na agroturistiku

 

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode