Plán rozvoje obce Heřmanov do roku 2015

12.07.2011 08:13

Návrh

Infrastruktura

Obnova přístupových cest

 1. vybudování nových mostků – přístupových cest k nemovitostem
 2. oprava stávajících mostků k zabezpečení přístupových cest k nemovitostem
 3. analýza potřebnosti s ohledem na širší možnost využití – stezky, vycházkové okruhy, spojnice částí obcí, protipovodňová opatření, hospodářské využití 

 

Bezpečný provoz na místních komunikacích

 1. úprava dopravního značení při výjezdu z místní komunikace na hlavní komunikaci
 2. opravy cest – zajištění vlastních komunikací, zajištění pasportu místních komunikací

 

Funkční infrastruktura

 1. vybudování čistíren odpadních vod u objektu ZŠ a MŠ a pohostinství Heřmanov a čístírnu odpadních vod v pohostinství Fojtovice
 2. dostupné a nárokům odpovídající telekomunikační služby
 3. infrastuktura jako potenciál k rozvoji podnikání s ohledem na potřeby obyvatel

 

Estetizace veřejného prostranství

 1. podzemní vedení telekomunikačních sítí
 2. urbanistická koncepce úprav obce
 3. údržba zeleně
 4. součinnost s vlastníky nemovitostí
 5. obecní lesy jako součást veřejného prostoru
 6. lesní hospodářský plán

 

Občanská vybavenost, sociální rozvoj a hospodářství
 

Historie obce jako prostředek k oživení zájmu o obec

 1. shromáždění historických pramenů obce, výběr historických událostí, které by měly sloužit k vytvoření obecních symbolu – obecní znak a prapor

 

Užitek z obecního majetku ve prospěch rozvojové vize

 1. vybudování „Rynku“ v Blankarticích
 2. zbudování - znovuobnovení parku ve Fojtovicích
 3. zbudování lesoparku v Heřmanově u zvoničky
 4. rekonstrukce pohostinství v Heřmanově
 5. rekonstrukce půdního prostoru v pohostinství Fojtovice
 6. postupná oprava autobusových zastávek
 7. instalace nástěnných informačních skříněk a místních map
 8. postupná rekonstrukce místní školy
 9. vybudování dětského hřiště a víceúčelového sportoviště

 

Agroturistika

 1. podpora podnikání a zájmů občanů
 2. podpora projektů se zaměřením na agroturistiku

 

—————

Zpět