Počet členů volební komise

16.08.2010 20:17

Pro volby do zastupitelstev obcí vyhlášení prezidentem republiky na

15.10.2010 - 16.10.2010

stanovuji  minimální počet členů okrskové komise:

Každá okrsková volební komise v Heřmanově bude mít min. 4 členy.

 

V Heřmanově dne 16.8.1010

 

Josef Sedláček

Starosta obce Heřmanov

—————

Zpět