Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

21.04.2014 17:19

Vážení spoluobčané, 
 
 V současné době se intenzivně pracuje na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na léta 2014 -2020 ( ve zkratce SCLLD). Tuto Strategii zpracovává MAS Labské skály, ve které je naše obec členem.  Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území MAS.
 
Aby měl tento dokument smysl a obsahoval opravdu to, co občané potřebují, je nutné, aby byl zpracován metodou komunitního plánování - tzn. společně s těmi, kteří zde žijí a pracují. 
 
Každý se může zapojit. Informace jsou na stránkách www.maslabskeskaly.cz
 
Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Zpět

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode