Historie IV

Bezprostředně po skončení války došlo k prvnímu zlomovému okamžiku, k onomu odsunu Němců. Ten byl schválen postupimskou konferencí vítězných velmocí v r. 1945. Důvodem k němu byla skutečnost, že se příslušníci německé menšiny ve třicátých letech stali nástrojem hitlerovské agrese a měli podíl na rozbití ČSR. Z iniciativy místního českého obyvatelstva i revolučních orgánů státní moci se ještě téhož roku uskutečnila první fáze, tzv. divoké vysídlování, které bylo provázeno násilím, krádežemi a vraždami na německém obyvatelstvu (v celé republice bylo cca 20.000 mrtvých). Musíme si ale uvědomit, co k takovému násilí některé naše lidi vedlo -  hrůzostrašnost války, kterou rozpoutalo hitlerovské, fašistické Německo, miliony mrtvých, vraždy a násilí na civilním obyvatelstvu. Bohužel na to doplatili  i slušní a loajální lidé. Počátkem roku 1946 proběhla 2. fáze odsunu, kterou garantovala vláda a prováděly bezpečnostní složky.  Vysídlení bylo provázeno zbavením občanství a zabavením movitého majetku. Z celé ČSR byly tak odsunuty asi 3 miliony Němců. 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968


Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode