Historie V

Po odsunu německého obyvatelstva z  obce začali uvolněné domy osídlovat lidé z vnitrozemí. Převážná většina z nich tu zakotvila natrvalo. Byli však i tací, kteří jako zlatokopové v krátkém čase vybydleli domy, vybrali po původních obyvatelích vše, co zůstalo a zmizeli kamsi do neznáma za novou štací.

G:\Historie foto\Hilgerovi\SCAN0019_cr.jpg   V první řadě se dosídlovala zemědělská stavení a prvními zemědělci, kteří se do obce nastěhovali,  byli Václav Krejčí, Hartman a Václav Moravec sr. Přistěhovali se i mlynáři Josef Sůva, Jiří Miškovský, rovněž tak obchodník s uhlím a hostinský Bedřich Vyhnálek. Prvním osidlovacím komisařem byl Václav Hanuš. Protože osídlenců přibývalo, byla ustavena celá komise, jejímž předsedou byl Václav Scháněl. Od měsíce září 1945 vznikaly v obci politické strany. Prvním předsedou KSČ byl Václav Moravec sr. , předsedou sociálně demokratické strany byl Václav Scháněl, předsedou národně socialistické strany Karel Chramosta, lidoveckým předsedou pak údajně František Pospíšilík. Prvním předsedou MNV byl zvolen František Kubů. Brzy ale odstoupil, jeho funkci převzal až do roku 1948 Antonín Novák. V tom samém roce jej vystřídal Jan Minařík. V roce 1950 až do roku 1960 setrval ve funkci Josef Běhounek jr. V té době dochází k důležité události – obec Heřmanov s Fojtovicemi byla sloučena s dosud samostatnou obcí Blankartice se sídlem v Heřmanově. Od r. 1960 se vystřídalo po sobě několik předsedů, jmenujme po sobě Jana Minaříka (1960-62), Jiřího Brejchu (1962-64), Ludvíka Novotného (1964-70), Augustina Trkala (1970 – 1986), Zdeňka Černého (1986 – 90).

         Po pádu totalitního režimu,  zrušení vedoucí úlohy KSČ v Ústavě na přelomu roku 1989-90 a nastolení demokracie vzniklo i v Heřmanově fórum občanů, které založili p. Hejzlar, p. Moravec a p. Scháněl .Občanské fórum  jako politická strana pak bylo založeno v únoru 1990 a za něj byl do rady MNV zvolen p. Josef Grüner. V červnu 1990 vyšel v platnost Zákon ČNR o obcích. MNV se přeměnily  na Obecní úřady, funkce předsedy MNV na funkci starosty. První svobodné komunální volby se konaly v Heřmanově dne 24. listopadu a nejvíce hlasů získal Valentin Rudolf (146 za OF), který pak byl nově zvoleným zastupitelstvím dne 6.12.1990 zvolen  za starostu. Ten poté k 30.9.1991 podává ze zdravotních důvodů rezignaci na svou funkci. Novým starostou byl zvolen jeho dosavadní zástupce Josef Sedláček, který svoji funkci vykonával až do roku 2010. Dne 11.11.2010 na zasedání zastupitelstva, vzniklých z komunálních voleb byl zvolen novým starostou František David

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode