Historie VIII

Tolik tedy personálie, nyní si připomeňme, události ve škole, rozhodně ne všechny. Škola, jak už jsme se již zmínili, začala po opravách a přípravě vyučovat až 15.11.1945. Dalších šest let nám schází konkrétní informace, protože školní kronika se začala vést od ročníku 1951-52. Po jejím otevření jsem se ale dozvěděl, co jsem ale nechtěl – na každé stránce neskonalá láska k Sovětskému svazu, k našim čelným představitelům KSČ. Na školních slavnostech bylo vzpomenuto mimo jiné Den slovenského národního povstání, Den znárodnění, výročí VŘSR, narozenin Kl.Gottwalda, narozeniny „generalissima „ J.V.Stalina atd. Za zmínku stojí zápis, že dne 20.6.1952 byli poprvé ve zdejší obci nalezeni brouci a vajíčka mandelinky bramborové. Prvního brouka nalezl žák II. tř. Jiří Chramosta. Z denního tisku jsme se v té době dozvěděli, že nám je sem letadlem vysypali američtí imperialisté!  Ale teď už k něčemu rozumnému: použiji teď  výpisky z kroniky, které  sepsala paní Mgr. Libuše Hubková, za což  jí děkuji. V srpnu 1954 postihla Heřmanov velká průtrž mračen, rozvodnil se potok, podemlel silnici, voda dosáhla výšky mostku ke škole. Podezdívka byla celá stržena. O rok později byla zasazena nová okna u obou tříd, pro zajímavost tenkrát stála 15 tisíc Kč. V roce 1958 byla natřena všechna okna, v témže roce bylo zbudováno doskočiště na školní zahradě. V r. 1961 působila škola poprvé jako základní devítiletá škola s 1.-5. ročníkem. V témže roce byla škola opatřena novými okapy a byly provedeny nové olejové  nátěry stěn na chodbách. V roce 1963 došlo ke sloučení tří škol. Do Heřmanova přibyly děti z Fojtovic a Blankartic, kde školy ukončili svojí činnost. Obě pak chátraly a nakonec se z nich staly ruiny. V roce 1964-65 byla přemístěna školní kuchyně do zemědělského útulku (dnes Obecní úřad), a obědy byly do školní jídelny dováženy. V školním  roce 1968-69 byla opravena střecha, namísto eternitu a břidlice se škola pokryla plechem, škola dostala novou fasádu, vlastně jedinou do letošního roku. Školní zahrada dostala nový plot. Školní družina, přesto že o ní již bylo dříve uvažováno, stále není pro malý zájem rodičů. V roce 1975 byl přestavěn vadný komín. V roce 1978 má škola již družinu, ve které začíná pracovat služebně nejstarší zaměstnankyně Olga Šustrová. Vzhledem k velikým mrazům této zimy dochází k potížím se zásobováním a zimní prázdniny byly prodlouženy až do 28.ledna 1979. V r. 1979 byla provedena rekonstrukce elektrického topení, o rok později vyměněn starý kotel za nový. V r. 1982 se začaly připravovat nové prostory pro školní družinu, zvětšily se o místnost bývalého archivu MNV. O rok později byla provedena výměna všech okapů a svodů na celé škole. V roce 1985 bylo vysázeno 60 růží a okrasné keře. O zeleň se starají děti školy a školní družiny. V r. 1986 vznikl ve škole taneční kroužek  Kolem hřiště byl natažen plot z pletiva a na hřišti založen písek. V dalším roce členové SRPŠ zryli dětem políčko, kde vypěstovaly ředkvičky a další zeleninu. V r. 1988 zabudovali rodiče na hřišti dvě šplhadla. V lednu 1991 byly veškeré prostory školy nově vymalovány za provozu a provedeny nátěry  lavic. Rovněž v tomto roce začínají  děti vyjíždět do škol v přírodě (Krkonoše, Svojanov). Ve škole byly provedena výměna všech dveří a zárubní, nataženo nové lino. Rok nato se uskutečnil již třetí výjezd dětí do školy v přírodě (Albrechtice). Škola byla konečně připojena k vodovodnímu řádu, do té doby byla používána vlastní studna. Stále byly dováženy obědy z mateřské školy v budově Obecního úřadu.V roce 1994-95 se uskutečnila další škola v přírodě na Nových Hutích na Šumavě a v témže roce byly děti na ozdravném pobytu v Itálii (Bibione). V červnu 1995 po  vytrvalých deštích stoupla voda, brala sebou ploty, zatopila zahrady a, sklep ve škole byl zatopen vodou a stržen spodní můstek. V tomto roce byla přestěhována mateřská škola do budovy školy i s kuchyní. V roce 1999 běžely naplno kroužky karate, hra na flétnu a výtvarný kroužek. Uskutečnila se opět škola v přírodě, tentokrát ve Starém Klíčově u Domažlic. V dalších letech se školní kronika na samotné dění ve škole, mimoškolní činnost byla velice činorodá, od zájezdů dětí do ZOO, návštěvy zámku, divadelních představení, návštěvy plaveckého bazénu až po akce přímo ve škole, jako byly opékání buřtů, oslavy Dětského dne, organizovány sportovní dny, drakiády, mikulášské a vánoční besídky, oslava 125. výročí školy a další. 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode