Historie X

Ukončili jsme historii školy v naší obci, která by si zasloužila samostatnou pamětní publikaci. Nyní nám zbývá popsat alespoň to nejdůležitější, co se odehrálo v obci po dobu, co nebyla vedena Obecní kronika. I v této době žila obec svým životem,  rozhodně se udělalo hodně dobrých věcí. Z investičních akcí nesmíme zapomenout na vybudování nového, travnatého fotbalového hřiště, včetně jeho zázemí, rozsáhlou opravu kulturního domu ve Fojtovicích a jeho restaurace, vybudování  dětského hřiště, opravu střechy restaurace "U Kálů" včetně vnitřních dílčích úprav (rozvod topení, plastová okna, místnost pro volby a významné společenské události), plynofikaci spodní části Heřmanova, prodloužení vodovodu dolní části Heřmanova, výstavba vodovodu ve Fojtovicích ve třech etapách od zdroje vody, výměna vedení neisolovaných vodičů místního osvětlení za isolované, jak ve Fojtovicích, tak v Blankarticích. V Blankarticích byly vybudovány obě kryté autobusové zastávky. Od spodní zastávky byla provedena kompletní rekonstrukce části obecní komunikace k objektu čp.100 V Heřmanové byl položen  nový živičný koberec na komunikaci ke statku a k odbočce ke Šrámkům. Byly provedeny drobné opravy kapličky z 19.stol.

 

        Nemohu  při této příležitosti zapomenout na událost, která na dlouhou dobu poznamenala život v obci. V době vrcholu léta, 7. srpna 2010 se po nebývalých přívalových deštích přehnala přes obec blesková povodeň, která způsobila obrovské škody na obecním i soukromém majetku. Doplatilo na ní v první řadě 7 obecních můstků (totálně zničených) a 7 značně poškozených, které byly opraveny.  Musely se tenkrát rychle zbudovat provizorní lávky, za pomoci armády a s jejich materiálem se zbudovaly tři provizorní ženijní mosty. Na mnoha místech byla podemletá vozovka, deset dní nemohla jezdit hromadná doprava. Do Fojtovic byla obnovena až 1. září. Zároveň s poškozením mostků došlo k devastaci vozovky na více místech a sesuvům půdy. Byla evakuována rodina Kosových, jejichž dům byl sesuvem zavalen. Po dobu zbytku prázdnin bylo pro tuto rodinu zajištěno ubytování v mateřské školce. Tři domy byly zaplaveny ve větší míře, u dalších pak většinou sklepy, zahrádky jakbysmet. Ve Fojtovicích nešla 2 dny elektřina, vodovodní řád se podařilo obnovit po deseti dnech. Hygienickou stanicí byly prováděny laboratorní zkoušky vody ze studní. Povodní byl poničen i místní rozhlas a jeho zprovoznění trvalo rovněž deset dnů. Ještě dnes se stále pracuje na nových náhonech Heřmanovského potoka a jejich zpevnění a dokončují se soukromé mostky přes potok.

   Škody po těchto povodních šly do milionů. Odhad celkových škod je cca 160 milionů korun. Vedle velkých škod na obecním majetku došlo k dalším škodám na soukromém a státním majetku. Ty byly hrazeny zčásti z vlastních zdrojů, nejvíce však ze státních dotací, humanitárních darů a darů několika obcí. 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode