Historie XI - Fojtovice

    Od roku 1961 jsou nedílnou správní součástí obce Heřmanov  Fojtovice, které na ní přímo navazují. V letech 1869 – 1950 spadaly Fojtovice pod Děčín. Jejich název vznikl pravděpodobně ze jména vlastníka Vogt von Tichlowitz jako Vogtsdorf, později Voitsdorf.