Historie XV - Blankartice

Až do roku 1945 byly Blankartice pravou selskou vesnicí, pro více než polovinu obyvatel bylo zemědělství hlavním zaměstnáním, ostatní dojížděli za prací do továren v Benešově nad Ploučnicí, nebo se věnovali drobným řemeslům, hlavně výrobě březových košťat,  převážně v zimním období. 

        Zhruba uprostřed obce se až do roku 2009 nacházel  koloniál, do roku 1945 v majetku rodiny Hudlových, poté Musílků. Rodina Hudlova si pak otevřela  až do svého odsunu do Německa v obci druhý koloniál v domě, který stál v dnešní proluce pod chalupou v majetku rodiny Černých.

 

         Podle dochovaných pramenů zahynulo ve II. světové válce 29 mužů, obyvatel Blankartic. Při odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce našla nový domov 1/4 v Německé spolkové republice a 3/4 v tehdejší Německé demokratické republice.

 

       Škola v Blankarticích byla založena v roce 1833 jako pobočka školy v Rychnově a učitelem zde byl Josef Liehman. V roce 1902 byla vystavena nová školní budova se dvěma učitelskými byty a v roce 1935 moderně vybavena. Od dvacátých let byly učební pomůcky poskytovány  bezplatně obcí. Škola byla dvoutřídní. Dlouholetými řediteli a učiteli byli postupně  M.Chaloupka a  J.Holub.       

Od roku 1914 se postupně vystřídali na postu starosty obce Stephan Hanke, Adolf Fiedler, Emil Arlt a Eduard Kochel.

 

      Blankartice od nepaměti patřily ke kostelní farnosti sv. Bartoloměje v Rychnově. Od roku 1530 – 1621 byly luteránské, později mezi lety 1627-1787 závislé na kostele ve Verneřicích. Obecní matrika je zachována a uložena ve Verneřicích. Na hřbitově obce, který byl založen v r. 1881, se nacházela pamětní deska  padlých v I. světové válce, která byla zasazena do válečného památníku z r. 1888. Hřbitov byl v druhé polovině 20. století v obci zrušen a pohřbívá se v Heřmanově.  Na pozemku vedle hřbitova se nacházela kaple s kamenným obrazem (Wurmův pozemek, který patřil k č.p. 80).     

 

       V roce 1961  zůstalo v obci pouze 137 obyvatel a tento počet se postupně dál snižoval. Koncem 60. let minulého století byla velká část neobydlených (vybydlených) domů srovnána se zemí. Po nich zůstaly jako vzpomínka zavalené sklepy a studny na více místech obce. Snížení počtu obyvatel mělo za následek, že v obci dnes není škola a ani žádné kulturní zařízení. Školní budova je dnes v soukromých rukách a v nedobrém stavu.

 

        Většina nemovitostí v obci je již hodně let v majetku  rekreantů – chalupářů, kteří sem jezdí trávit víkendy a ve velké většině se starají o dobrý stav svých objektů a pozemků. Někteří z nich po dosažení  důchodového věku tu tráví celý rok. V obci jsou k dnešnímu dni tři selská stavení, evidované státem jako kulturní památka – čp.3 v majetku rodiny Střeštíků, čp.4 v majetku rodiny Barákových a čp. 47 v majetku rodiny Kalových, všichni rekreanti.  O tyto památky se  rovněž vzorně starají. 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode