Historie XVI

Základní údaje o obci:

Počet obyvatel celkem   k 25.11.2012:      496

z toho: Heřmanov                                       322

              Fojtovice                                      142   

              Blankartice                                     32

Nejstarší žijící obyvatel k 30.11.2012 -  paní Miroslava Kuncová,  Heřmanov,  88 roků

Nejmladší obyvatel -  Veronika Podzimková,  Heřmanov,  nar. říjen/2012

Katastrální výměry   Heřmanov   17,68 km2

                                   Fojtovice     5,59 km2

                                   Blankartice  4,53 km2

 

 

 

Závěrem

      V mapování současné a budoucí historie obce rozhodně pomůže rozhodnutí o znovuzavedení písemné obecní kroniky, která bude ještě navíc suplována naším měsíčníkem. Příští generace by tak měly mít o našem životě dostatek konkrétních informací a nebudou odkázány na vyprávění pamětníků, nebo na zprostředkované informace, které mohou být mírně řečeno, ne zcela konkrétní a odpovídající skutečnosti.

 

 

Prameny:

Alfred Herr: Heimatkreis  Tetschen-Bodenbach, 2.unveränderte Auflage

Obecní úřad Heřmanov

Školní kroniky

Internet

Kronika obce Heřmanov

U historie školy děkuje autor za spolupráci a podklady  p. Mgr. Libuši Hubkové

 Paní J.Jarošové a paní J.Chovancové.

 

Podle uvedených  pramenů zpracoval Jiří  Zdvořáček