Historie XVI

Základní údaje o obci:

Počet obyvatel celkem   k 25.11.2012:      496

z toho: Heřmanov                                       322

              Fojtovice                                      142   

              Blankartice                                     32

Nejstarší žijící obyvatel k 30.11.2012 -  paní Miroslava Kuncová,  Heřmanov,  88 roků

Nejmladší obyvatel -  Veronika Podzimková,  Heřmanov,  nar. říjen/2012

Katastrální výměry   Heřmanov   17,68 km2

                                   Fojtovice     5,59 km2

                                   Blankartice  4,53 km2

 

 

 

Závěrem

      V mapování současné a budoucí historie obce rozhodně pomůže rozhodnutí o znovuzavedení písemné obecní kroniky, která bude ještě navíc suplována naším měsíčníkem. Příští generace by tak měly mít o našem životě dostatek konkrétních informací a nebudou odkázány na vyprávění pamětníků, nebo na zprostředkované informace, které mohou být mírně řečeno, ne zcela konkrétní a odpovídající skutečnosti.

 

 

Prameny:

Alfred Herr: Heimatkreis  Tetschen-Bodenbach, 2.unveränderte Auflage

Obecní úřad Heřmanov

Školní kroniky

Internet

Kronika obce Heřmanov

U historie školy děkuje autor za spolupráci a podklady  p. Mgr. Libuši Hubkové

 Paní J.Jarošové a paní J.Chovancové.

 

Podle uvedených  pramenů zpracoval Jiří  Zdvořáček

 

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode