Obecně závazná vyhláška 1/2018

2018-01-vyhlaska-ruseni, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 5/2002