Pohlednice obce

Pohlednice obce

Pohlednice obce byly opět vydány u příležitosti svatováclavské pouti.

Jsou vydány dvě pohlednice. Jedna s tématem pouti, druhá k obci jako takové.