Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

 • Usnesení ze dne 31. 5. 2012

    USNESENÍ z 2. zasedání ZO Heřmanov konané dne 31.5.2012   Zastupitelstvo obce Heřmanov : bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru zprávu o činnosti obecního úřadu Heřmanov od 8.3.2012 do 31.5.2012 žádost pana Kaletuse a pověřuje kontrolní výbor...

 • Usnesení ze dne 8. 3. 2012

    USNESENÍ  z 1. zasedání ZO Heřmanov konané dne 8.3.2012    Zastupitelstvo obce Heřmanov   bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 23.12.2011 do 8.3.2012  zprávu o...

 • Usnesení ze dne 22. 12. 2011

    USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce Heřrnanov dne 22. 12. 2011 Zastupitelstvo obce Heřmanov a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zprávu o činnosti Obecního úřadu Heřmanov od 27.10.2011 do 22.12.2011 rozhodnutí Ministerstva pro místní...

 • Usnesení ze dne 27. 10. 2011

  Zapis-ZO-2011-10-27.pdf

 • Usnesení ze dne 1. 9. 2011

  Zapis-ZO-2011-09-01.pdf

 • Usnesení ze dne 14. 7. 2011

   USNESENÍ z 6. jednání Zastupitelstva obce Heřmanov dne 14.7.2011   Zastupitelstvo obce Heřmanov  bere na vědomí: zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu od posledního ZO (od 1.6. - 14.7.2011) zprávu kontrolního výboru ze dne 27.6.2011 a následné stanovisko...

 • Usnesení ze dne 2.6. 2011

    Usnesení  ze 5. jednání ZO Heřmanov dne 2.6.2011 Zastupitelstvo Obce Heřmanov a)     bere na vědomí informaci o činnosti obecního úřadu od poslední ZO. b)    schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Heřmanov za rok 2010 s tím, že stav...

 • Usnesení ze dne 31. 3. 2011

  Výpis usnesení ze 4. jednání ZO Heřmanov dne 31.3.2011   Zastupitelstvo Obce Heřmanov a)     bere na vědomí  informaci o činnosti obecního úřadu. oznámení p. Pavla Špačka, bytem Fojtovice 76.   b)    schvaluje rozpočet Obce...

 • Usnesení ze dne 14. 02. 2011

  Zastupitelstvo obce Heřmanov a) bere na vědomí : zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO b) schvaluje : členy návrhové komise p.Kratěnovou, p.Kučeru a p.Váňu ověřovatele zápisu p.Rudolfa a pí. Švandrlíkovou zapisovatele zápisu pí.Petrovickou program...

 • Usnesení ze dne 16. 12. 2010

  Zastupitelstvo obce Heřmanov a) bere na vědomí : zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO zprávu starosty o povodňových škodách zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.12.2010 zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního ZO zprávu starosty o...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 Děčín

412 586 403

starosta
František DAVID
724 187 589

místostarosta
Josef KUČERA
732 974 968

 logo CzechPoint 

logo MAS Labské skály


 logo EU 2014+ 

Zapojte se do plánování budoucnosti - je to na Vás!

Za informace na stránkách
zodpovídá: Martin Kout
martin@martinkout.cz

Počet návštěv:

© 2010 - 2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode